TECHNICKÁ SLUŽBA

Vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, opravy a revízie

 

  • poplachových systémov na hlásenie narušenia
  • priemyselnej televízie a uzatvorených TV okruhov
  • prístupových a dochádzkových systémov
  • elektronických protipožiarnych systémov

 

Analyzovanie požiarnych rizík, poskytovanie služieb v oblasti požiarnej prevencie a požiarnej represie v plnom rozsahu tejto činnosti. Dodávku, inštaláciu a obsluhu stredísk registrácie poplachov.

 

PTV - PRIEMYSELNÉ TELEVÍZIE A UZATVORENÉ MONITOROVACIE KAMEROVÉ SYSTÉMY A VIDEOSYSTÉMY

Naša spoločnosť po testovaní jednotlivých komponentov používaných v priemyslovej televíznej technike a video systémoch sa rozhodla pre používanie komponentov značky DAHUA.

V prípade záujmu o info pokračujte na www.dahua.sk

POPLACHOVÉ SYSTÉMY NA HLÁSENIE NARUŠENIA

Na zabezpečenie elektronickej ochrany objektov používame špičkové systémy anglickej spoločnosti MICROTECH - ústredne GALAXY a kvalitný a zároveň cenovo zaujímavý systém kanadskej spoločnosti PIROTEC TECHNOLOGIES - ústredne ESPRIT a SPECTRA. Tieto systémy sú svojou kvalitou, variabilnosťou a spoľahlivosťou skutočným prekvapením aj pre odborníka. Možnosť rôznych konfigurácií a široká škála detektorov robí z týchto systémov skutočný hit v elektrickej ochrane objektov.

Systémy majú zabudovaný telefónny komunikátor s možnosťou prenášania správ pomocou telefónnej linky a napojenia systémov na pulty centrálnej ochrany (polície, bezpečnostných spoločností). Jednotlivé ústredne sú riadené mikroprocesorom, s rozsahom uchovávania udalostí od 120 do 900, s informáciou o čase a dátume. Spôsob špeciálnej priemyselnej výroby, nastavenie rôznych typov programov, ktoré môžu zahrňovať zmenu príchodového a odchodového času, oneskorenie sirény a iné, ich radia k najspoľahlivejším a najvyhľadávanejším v tejto oblasti. Použitie tejto technológie umožňuje rozdeliť systém na 2 až 32 autonómnych podsystémov. Samotný systém je chránený vnútornými nadfunkciami systému (napr. monitorovanie telefónnej linky, problémového stavu, rozpojenia resp. prepálenia poistky sirény, straty napájania). V prípade pokusu o deštrukciu jednotlivých komponentov systému, aj mimo stav zapnutia systému, dochádza k vyvolaniu poplachu.

Možnosť pripojenia 5 až 30 klávesníc, ako aj výber detektorov (infračervený, mikrovlnný, rozbitia skla, magnetický) do vnútorného aj vonkajšieho prostredia, vytvárajú možnosť optimálnej ochrany objektov. Poplach je signalizovaný akusticko-opticky sirénami vnútornou a vonkajšou, pričom vonkajšia siréna má náhradný zdroj (batériu), aj na klávesnici s rozlíšením narušenej zóny, resp. diaľkovým hlásením poplachu.

Jednoduchá obsluha a solídny dizajn zvyšuje užívateľský komfort. Veľkou výhodou je možnosť programovania a monitorovania cez telefónnu linku. Tento spôsob komunikácie s ústredňou minimalizuje čas potrebný na odstránenie problému, alebo zmenu konfigurácie systému.

V prípade potreby je možné využiť bezdrôtové systémy, ktoré umožňujú zabezpečiť objekt už zariadený, obývaný, resp. jeho charakter neumožňuje prípravu kabeláže do líšt. Pri montáži je narušenie interiéru objektu minimálne.

Všetky nami ponúkané komponenty PSN sú schválené PZ SR, NBÚ a spĺňajú Slovenskú technickú normu (STN). Na základe Vašich požiadaviek pre Vás spracujeme a odporučíme najvýhodnejší spôsob zabezpečenia konkrétneho objektu.

Sme pripravení rešpektovať Vaše špeciálne požiadavky a zapracovať ich do navrhovaného projektu ochrany, resp. technického riešenia. Na nami vykonané práce poskytujeme záruku až 2 roky a pozáručný servis v plnom rozsahu.