TECHNICKÁ SLUŽBA

Vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, opravy a revízie

 

  • poplachových systémov na hlásenie narušenia
  • priemyselnej televízie a uzatvorených TV okruhov
  • prístupových a dochádzkových systémov
  • elektronických protipožiarnych systémov

 

Analyzovanie požiarnych rizík, poskytovanie služieb v oblasti požiarnej prevencie a požiarnej represie v plnom rozsahu tejto činnosti. Dodávku, inštaláciu a obsluhu stredísk registrácie poplachov.

 

PRÍSTUPOVÉ A DOCHÁDZKOVÉ SYSTÉMY

TIMEPROX, sú moderné zariadenia určené na zber a spracovanie údajov o dochádzke zamestnancov. Všetky údaje o priebehu pracovnej doby spracováva počítač. Vďaka svojej variabilite sú schopné vyhovieť nárokom malých aj veľkých organizácií. Sú plne autonómne, s nadriadeným počítačom komunikujú iba počas odovzdávania zosnímaných údajov.

Sú prostriedkom pre rozumnú organizáciu pracovného času. Umožňujú rýchlo a vysoko efektívne vyhodnocovať dochádzku pracovníkov. Nerobí problém pružne ho prispôsobiť individuálnym požiadavkám užívateľa. Počítač, na ktorý pripojíte WTK-2 resp. INCO-3, môžete využívať rovnako, ako pred ich pripojením.

WTK-2 resp. INCO-3 je snímacie zariadenie, ktoré umožňuje záznamy údajov magnetickou kartou, prípadne kartou s čiarovým kódom. Pomocou kombinácie štyroch tlačidiel je možné zadať 9 rôznych dôvodov záznamov (príchod, odchod, dovolenka, služobná cesta, atď.) V prípade potreby môže čítanie magnetických kariet prebiehať bezdotykovou formou. TIMEPROX môže ovládať jedno vstupné zariadenie (dvere, turniket).

Nadstavbový program

Na spracovanie prvotných údajov o dochádzke, získaných z kartového systému TIMEPROX, dodávame programový balík pod názvom SVYDO. Tento program vyhodnocuje skutočne odpracovaný čas zamestnancami a čas strávený mimo pracoviska za zvolené obdobie. Umožňuje spracovať rôzne druhy pracovných dôb a smennosti. Vytvára prehľadné zostavy o dochádzke jednotlivcov a skupín pracovníkov podľa zaradenia. Umožňuje vykonať v každom momente prehľad prítomnosti na pracovisku. Program vykonáva transport údajov do nadradených programov, mzdových programov. Vďaka jednoduchosti a logickej štruktúre je ľahko zvládnuteľný aj počítačovým laikom. Program môže byť modifikovaný podľa požiadaviek zákazníka. Jeho cena je zahrnutá v cene čítačky.

POPLACHOVÉ SYSTÉMY NA HLÁSENIE NARUŠENIA

Na zabezpečenie elektronickej ochrany objektov používame špičkové systémy anglickej spoločnosti MICROTECH - ústredne GALAXY a kvalitný a zároveň cenovo zaujímavý systém kanadskej spoločnosti PIROTEC TECHNOLOGIES - ústredne ESPRIT a SPECTRA. Tieto systémy sú svojou kvalitou, variabilnosťou a spoľahlivosťou skutočným prekvapením aj pre odborníka. Možnosť rôznych konfigurácií a široká škála detektorov robí z týchto systémov skutočný hit v elektrickej ochrane objektov.

Systémy majú zabudovaný telefónny komunikátor s možnosťou prenášania správ pomocou telefónnej linky a napojenia systémov na pulty centrálnej ochrany (polície, bezpečnostných spoločností). Jednotlivé ústredne sú riadené mikroprocesorom, s rozsahom uchovávania udalostí od 120 do 900, s informáciou o čase a dátume. Spôsob špeciálnej priemyselnej výroby, nastavenie rôznych typov programov, ktoré môžu zahrňovať zmenu príchodového a odchodového času, oneskorenie sirény a iné, ich radia k najspoľahlivejším a najvyhľadávanejším v tejto oblasti. Použitie tejto technológie umožňuje rozdeliť systém na 2 až 32 autonómnych podsystémov. Samotný systém je chránený vnútornými nadfunkciami systému (napr. monitorovanie telefónnej linky, problémového stavu, rozpojenia resp. prepálenia poistky sirény, straty napájania). V prípade pokusu o deštrukciu jednotlivých komponentov systému, aj mimo stav zapnutia systému, dochádza k vyvolaniu poplachu.

Možnosť pripojenia 5 až 30 klávesníc, ako aj výber detektorov (infračervený, mikrovlnný, rozbitia skla, magnetický) do vnútorného aj vonkajšieho prostredia, vytvárajú možnosť optimálnej ochrany objektov. Poplach je signalizovaný akusticko-opticky sirénami vnútornou a vonkajšou, pričom vonkajšia siréna má náhradný zdroj (batériu), aj na klávesnici s rozlíšením narušenej zóny, resp. diaľkovým hlásením poplachu.

Jednoduchá obsluha a solídny dizajn zvyšuje užívateľský komfort. Veľkou výhodou je možnosť programovania a monitorovania cez telefónnu linku. Tento spôsob komunikácie s ústredňou minimalizuje čas potrebný na odstránenie problému, alebo zmenu konfigurácie systému.

V prípade potreby je možné využiť bezdrôtové systémy, ktoré umožňujú zabezpečiť objekt už zariadený, obývaný, resp. jeho charakter neumožňuje prípravu kabeláže do líšt. Pri montáži je narušenie interiéru objektu minimálne.

Všetky nami ponúkané komponenty PSN sú schválené PZ SR, NBÚ a spĺňajú Slovenskú technickú normu (STN). Na základe Vašich požiadaviek pre Vás spracujeme a odporučíme najvýhodnejší spôsob zabezpečenia konkrétneho objektu.

Sme pripravení rešpektovať Vaše špeciálne požiadavky a zapracovať ich do navrhovaného projektu ochrany, resp. technického riešenia. Na nami vykonané práce poskytujeme záruku až 2 roky a pozáručný servis v plnom rozsahu.

CCTV - PRIEMYSELNÉ TELEVÍZIE A UZATVORENÉ MONITOROVACIE TELEVÍZNE SYSTÉMY A VIDEOSYSTÉMY

Naša spoločnosť po testovaní jednotlivých komponentov používaných v priemyslovej televíznej technike a video systémoch sa rozhodla pre používanie dvoch skupín prvkov podľa kvality, možnosti použitia a cenovej dostupnosti.

Prvá skupina
  • kvalitné neznačkové komponenty od firiem KT& C a SHANY - pre bežné použitie
Druhá skupina
  • kvalitné značkové komponenty od firiem SAMSUNG A BOSCH - pre náročné podmienky použitia s dlhodobou zárukou

METÓDY ZÁZNAMU CCTV

Najjednoduchší uzavretý televízny okruh tvorí kamera spojená s monitorom. Obraz je možné prípadne nahrávať na digitálny videorekordér - DVR. S narastajúcim počtom kamier je potrebné voliť iný spôsob záznamu.

Videoprepínač
Prepína príslušný počet vstupov na monitor, pričom existujú modely s oddeleným systémom pre prepínanie signálov na monitor a na DVR.

Quadrátor
Quadrátor môže zobraziť obraz snímaný 4 kamerami na jednej obrazovke. Niektoré quadrátory majú 2 pamäte a môžu zobrazovať 2x4 obrazy. Pri tomto spôsobe dochádza ku zníženiu rozlišovacej schopnosti, pretože obrázok jednej kamery je stlačený na jednu štvrtinu obrazovky. Má zabudovanú funkciu videoprepínača.

Digitálny záznam v PC
Záznamová digitalizačná karta do PC, zaznamenáva obraz v pôvodnej veľkosti. Umožňuje zaznamenávať celkovo až 32 kamier, vďaka vysokej záznamovej rýchlosti nedochádza k časovým stratám. Rozlišovacia schopnosť zostáva zachovaná v závislosti na kvalite použitých kamier. Doplnkové funkcie kariet do PC sú detektor akvivity a TRIPLEX súčasný záznam, prehrávanie a prístup cez LAN aj INTERNET.

Digitálny videorekordér - DVR
Zabezpečuje nahrávanie videosignálu na HDD v operačnom systéme LINUX. Funkcia QUADPLEX zabezpečuje nahrávanie, playback, uchovávanie a sieťový prenos. Oproti použitiu PC je DVR jednoúčelové zariadenie, ktoré je stabilnejšie z dôvodu využívania rozdielneho operačného systému.