O nás

Začiatky vzniku spoločnosti sa datujú v roku 1991 a od tej doby prešla vývojom smerujúcim ku skvalitňovaniu poskytovaných služieb. V roku 1995 sa pretransformovala do spoločnosti ALTYS s.r.o.

V súčasnosti je spoločnosť ALTYS držiteľom licencie na prevádzkovanie strážnej a technickej služby, ďalej držiteľmi certifikátu kvality ISO 9001/ISO 9001:2000, držiteľom potvrdenia NBÚ, personálna a priemyselná bezpečnosť, a osvedčenia MHSR 2022/B1/313

Za viac ako 31 ročného pôsobenia v oblasti komerčnej bezpečnosti získala spoločnosť neoceniteľné skúsenosti v oblasti komerčnej bezpečnosti. Sídlom spoločnosti je Banská Bystrica. Spoločnosť ALTYS zamestnáva v súčasnej dobe do 50 pracovníkov. Počas svojho pôsobenia ALTYS rôznymi systémami zabezpečil istotu a spokojnosť vyše 10000 objektov. Rozsahom a kvalitou poskytovaných služieb sa ALTYS radí k tým spoločnostiam, ktoré svoje služby poskytujú komplexne, takže nie je potrebné vyhľadávať ďalších dodávateľov pre montáž, servis a revízie

Ponúkame

  • Technickú službu, poplachové systémy na hlásenie narušenia, kamerové systémy, dochádzkové systémy
  • Elektrickú požiarnu ochranu s pripojením na PCO
  • Strážnu službu
  • Pult centrálnej ochrany
  • Videopult – inteligentné kamery
  • Fotovoltické systémy
  • Malé zdroje do 10kW
  • Lokálne zdroje
  • Silnoprúdové rozvody, slaboprúdové rozvody, optické siete