O nás

Začiatky vzniku spoločnosti sa datujú v roku 1991 a od tej doby prešla vývojom smerujúcim ku skvalitňovaniu poskytovaných služieb. V roku 1995 sa pretransformovala do spoločnosti ALTYS s.r.o.

V súčasnosti je spoločnosť ALTYS držiteľom licencie na prevádzkovanie strážnej a technickej služby, ďalej držiteľmi certifikátu kvality ISO 9001/ISO 9001:2000, držiteľom potvrdenia NBÚ, personálna a priemyselná bezpečnosť.

Za dvadsaťsedem ročného pôsobenia v oblasti komerčnej bezpečnosti získala spoločnosť neoceniteľné skúsenosti v oblasti komerčnej bezpečnosti. Sídlom spoločnosti je Banská Bystrica. Spoločnosť ALTYS zamestnáva v súčasnej dobe do 50 pracovníkov.Počas svojho pôsobenia ALTYS rôznymi systémami zabezpečil istotu a spokojnosť vyše 6000 objektov.Rozsahom a kvalitou poskytovaných služieb sa ALTYS radí k tým spoločnostiam, ktoré svoje služby poskytujú komplexne, takže nie je potrebné vyhľadávať ďalších dodávateľov pre montáž, servis a revízie.

Ponúkame

 • Technickú službu vrátane slaboprúdových
  inštalačných prác
 • Strážnu službu
 • Pult centrálnej ochrany
 • Poplachové systémy na hlásenie narušenia
 • CCTV - priemyselné televízie a uzatvorené
  monitorovacie televízne systémy a videosystémy
 • Prístupové a dochádzkové systémy
 • Elektrickú požiarnu ochranu