Kontaktné informácie


Sídlo spoločnosti
ALTYS spol. s r.o.
Kremnička 39, 974 05 Banská Bystrica

IČO: 31 620 540
IČ DPH: SK 202 0455 723
Licencie: PS 001206, PT 001763

Pult centrálnej ochrany - Operátor 24 hodín

+421 48 416 19 53Pevná linka:
+421 903 822 660T-Mobile:
+421 905 922 660Orange:
altys@altys.skE-mail:

Kontakty spoločnosti

Riaditeľ spoločnosti:
Ján Meľoš
0903 880 660
Obchodný úsek:
Zdenko Vávra
0903 502 892

Peter Seget
0903 800 692
Technická služba:
Peter Jordanov
0903 807 954
Úsek strážnej služby a PCO:
Martin Gregor
0911 660 885
Ekonomický úsek:
Renáta Marková
048 416 1952
Administratívny úsek
Marta Meľošová
048 416 1953
Právny úsek:
JUDr. Lenka Tarčáková, MBA
0917 699 862
ALTYS spol. s r.o. - Sídlo spoločnosti
Banská Bystrica - Kremnička

Kontaktný formulár

Vymazať
Odoslať