Kontaktné informácie


Sídlo spoločnosti
ALTYS spol. s r.o.
Kremnička 39, 974 05 Banská Bystrica
IČO  31 620 540
IČ DPH SK 202 0455 723
Licencie  PS  001206   PT  001763

Pult centrálnej ochrany - Operátor 24 hodín
+421 48 416 19 53Pevná linka:
+421 903 822 660T-Mobile:
+421 905 922 660Orange:
altys@altys.skE-mail:
 


 

Kontakty spoločnosti :


Riaditeľ spoločnosti:

Ján Meľoš
melos@altys.sk             0903 880 660

Obchodný úsek:
Zdenko Vávra
vavra@altys.sk              0903 502 892
Peter Seget 
seget@altys.sk              0903 800 692Technická služba:
Jozef Siman
siman@altys.sk             0911 530 032

Úsek strážnej služby a PCO:

Martin Gregor
sbs@altys.sk                 0911 660 885

Ekonomický úsek:

Ing. Andrea Sámelová
samelova@altys.sk        048 416 1953

Administratívny úsek :
Marta Meľošová
sekretariat@altys.sk      048 416 1953

Právny úsek:

JUDr. Lenka Rovňanová
rovnanova@gmail.com  0917 699 862


 

Kontaktný formulár

Vymazať
Odoslať

ALTYS,  s.r.o. - Sídlo spoločnosti
Banská Bystrica - Kremnička