Výber zo zoznamu uskutočnených dodávok technickej služby

MATADOR
poplachové systémy (Slovensko)
ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA
poplachové systémy, kamerové systémy, vstupný systém, dochádzkový systém (Banská Bystrica)
FANN PARFUMÉRIE
poplachové systémy (Slovensko)
COCA COLA
poplachové systémy, vstupný a dochádzkový systém (Bratislava, výrobný závod Lúka, Vlkanová)
SLOVENSKÁ POŠTA
poplachové systémy, kamerové a vstupné systémy (Slovensko)
DUNAJ PETROL TRADE
kamerové systémy (Komárno)
POŠTOVÁ BANKA
poplachové systémy (Slovensko)
OMV-SLOVENSKO
kamerové systémy (čerpacia stanica B.Bystrica, Badín, Komárno)
ORANGE
poplachové a kamerové systémy (Slovensko)
SLOVNAFT
poplachové a kamerové systémy (Trenčín, Žiar nad Hronom, Kolárovo, B.Bystrica)
MASLEN
poplachové a kamerové systémy (Slovensko)
McDONALD´S
poplachové systémy, kamerové systémy (Slovensko)
ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ CARGO
poplachové systémy (Slovensko)
TATRA HOTELY
kamerový systém, el.požiarna signalizácia (hotel Patria)
GAMO
poplachové systémy (Slovensko)
NEMOCNICA F.D. ROOSEVELTA
poplachové systémy

Výber zo strážených objektov a podujatí

  • BB EXPO s.r.o. Banská Bystrica
  • FAnn-parfumérie s.r.o. Banská Bystrica
  • GAMO a.s. Banská Bystrica
  • Ján Mesík - MEEN Banská Bystrica
  • KOMUNÁLNA POISŤOVŇA a.s. Banská Bystrica
  • TBB a.s. Banská Bystrica